Conteudo Seluk

Hakarak Hetan REZULTADO Togel Via SMS

Noticia diak ba Cliente Telkomcel & Timor Telecom, agora hetan Rezultado jogo TOGEL nebe los, kompleto no lalais la presiza ba agensi nebe fan ou husu ba ema seluk, hein hekerek deit SMS ho formato hanesan ne: 

Hakerek SMS: RUDAL ou SGP ou KISS depois manda ba 9898

Cliente Timor Telecom:

Hakerek SMS: SDSBS depois manda ba 8181

Ita nia pulsa tenki iha e hodi rezultado bele manda ba ita tuir orario nebe fo sai.

0 Comments

Sign In Sign Up Sign In By Facebook